Home

Art 27 constitutie

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti Art. 27 - Inviolabilitatea domiciliului - Constituția României Art. 27 - Inviolabilitatea domiciliului (1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia

Article 27 in The Constitution Of India 1949. Cites 6 docs - [ View All ] Constituent Assembly Debates On 7 December, 1948 Part I. Constituent Assembly Debates On 7 December, 1948 Part Ii. Constituent Assembly Debates On 16 November, 1949. Constituent Assembly Debates On 25 November, 1949. Constituent Assembly Debates On 12 October, 1949 Part Ii 27. Equality and freedom from discrimination. Part 2. Rights and fundamental freedoms. (1) Every person is equal before the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law. (2) Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and fundamental freedoms. (3) Women and men have the right to equal treatment.

ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Drepturile şi

in temeiul art. 152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, in forma republicată, art. 156). Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul national di ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Drepturile şi libertăţile fundamentale; obligaţie proclamată prin art. 1 din Constituţie ca valoare supremă. Constituţia impune autorităţilor publice obligaţia de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familială şi privată, recunoscându-se de fapt că orice persoană fizică, orice om.

CONSTITUTIE 27/02/1938 - Portal Legislativ. Portal Legislativ. Meniu. Meniu. Acasă Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 27 februarie 1938 NOTĂ: Dispoziţiunile acestor legi introduse în art. 131 din Constituţia de la 1923 rămîn cu caracter constituţional CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 - Portal Legislativ. Portal Legislativ. Meniu. Meniu. republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituție, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156). + Articolul 27 Inviolabilitatea domiciliului (1). Rolul exclusiv al Parlamentului de a pune in acord Legea de modificare a Legii nr. 303/2004 cu decizia nr. 45/2018 a Curtii Constitutionale conforma art. 147 alin. 2 din Constitutie. În data de 27 februarie 2018 a fost postată pe site-ul Curții Constituționale Decizia Curtii Constitutionale nr. 45/2018 referitoare la obiecția de. rilor adunări aţionale de la n hişinău din 27 c august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii romăne ca limbă de stat şi reintroducerea alfa-betului latin, din 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat , din

8. A r t i c o l e e x t r a s e d i n C o n s t i t u ț i e. ART. 1 STATUL ROMÂN. 1. România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil or works of art. Article 7-1 Use of effigies of deceased persons must be approved by the Legislature. CHAPTER II: Territory of the Haitian Republic Article 8 The territory of the Haitian Republic comprises: a. the western part of the island of Haiti and the adjacent island of La Gonave The Constitution for the Kingdom of the Netherlands (Dutch: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) is one of two fundamental documents governing the Kingdom of the Netherlands as well as the fundamental law of the European territory of the Kingdom of the Netherlands.It is generally seen as directly derived from the one issued in 1815, constituting a constitutional monarchy; it is the. Art. 207. Santajul (1) Constrangerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani

Constitute definition is - make up, form, compose. How to use constitute in a sentence Sesizarea a fost formulata in temeiul art.146 lit.c) din Constitutie si al art.27 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr.7.192 din 22 decembrie 2015 si constituie obiectul Dosarului nr.1.861C/2015

Video: Article 27 in The Constitution Of India 194

27. Equality and freedom from discrimination - Kenya Law ..

Art. 27. - Modificări (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a dispozițiilor ordonanțelor militare emise pe timpul stării de asediu și al stării de urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. Art. 28. - Modificări (2), Reviste (1 Art. 27 Biroul Executiv este format din 5 persoane alese din rândul membrilor activi ai Organizației, care au o vechime în Organizație de minim 1 an. Biroul Executiv asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenței sale, Biroul Executiv The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America. This founding document, originally comprising seven articles, delineates the national frame of government.Its first three articles embody the doctrine of the separation of powers, whereby the federal government is divided into three branches: the legislative, consisting of the bicameral Congress (); the.

Constitutia Românie

In temeiul art. 144 alin. (4) din Constitutie, Art. 28. Contraventiilor prevazute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare ARTICLE 1. BILL OF RIGHTS. That the general, great and essential principles of liberty and free government may be recognized and established, we declare: Sec. 1. FREEDOM AND SOVEREIGNTY OF STATE. Texas is a free and independent State, subject only to the Constitution of the United States, and the maintenance of our free institutions and the. 10. Right to Vote; Disqualification from seeking or holding an elective office. 11. Right to Keep and Bear Arms. 12. Freedom from Discrimination. 13. Rights of the Accused. 14 Potrivit art 146 lit k din Constitutie, Curtea hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic. Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale in cazurile prevazute de art 140 alin 2 din Constitutie. [paginile 137-143] 23

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA Adopted on 27 July 1994 WE, the plenipotentiary representatives of the people of the Republic of Moldova, members of Parliament, STARTING from the secular aspirations of the people to live in a sovereign country, expressed by the proclamation of independence of the Republic o Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.835 din 16.07.2021 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin Articolul 35 - Protecția sănătății. Orice persoană are dreptul de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri medicale în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. În definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane Astfel, legislativul, in baza art. 109 si 111 din Constitutie, a prevederilor actelor internationale in domeniu ratificate, precum si in baza preambulului Legii nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994, a stabilit prioritatea aplicarii principiilor generale stabilite de Constitutia Republicii Moldova fata de cele stabilite in baza legilor Potrivit art.48 alin.1 din Constitutie, art.1 alin.2 si art.16 si art.17 Codul familiei, casatoria se incheie prin consimtamantul vii­torilor soti. Importanta conditiei de fond a consimtamantului liber exprimat consta in faptul ca este inserata si in Declaratia Universala a Dreptu­rilor Omului (art.16 alin.2 - 'casatoria nu poate fi incheiata.

CONSTITUŢIA României din 193

  1. Constituțiile României din 1858 până în prezent. Tot ce trebuie să știi despre ele. Constituțiile României sunt dificil de urmărit și de înțeles, în special din punct de vedere istoric, legislativ și politic. Prezentul articol își propune să fie o trecere în revistă a tuturor Constituțiilor României din trecut și până.
  2. istru
  3. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 27 alin
  4. Purchase museum-quality art prints from the world's greatest living artists and iconic brands. Choose from 50 different print sizes and seven different papers. Each art print is produced using archival inks guaranteed to last for 75 years without fading or loss of color
  5. Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2004 In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 11 alin. (2) lit. g) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 Se aproba Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, prevazut i
  6. 1600-1750. September 26, 2021 - January 9, 2022. Clouds, Ice, and Bounty: The Lee and Juliet Folger Fund Collection of Seventeenth-Century Dutch and Flemish Paintings. October 17, 2021 - February 27, 2022. The New Woman Behind the Camera. October 31, 2021 - January 30, 2022
  7. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI - Republicată - EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003 *) Modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituție.

Art. 26 - Viaţa intimă, familială şi privată - Constituția ..

Constituţia RM - Parliament of the Republic of Moldov

HOTARARE nr. 1.349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 13 decembrie 2002 Data intrarii in vigoare : 13 martie 2003 In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 lit

Tudorel Toader i-a trimis preşedintelui Iohannis

Daca esti proprietarul acestui domeniu te rugam sa te autentifici in Aria de Client pentru a remedia aceasta problema Potrivit art. 139 alin.1 din Constituţie impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege , iar potrivit art.139 alin.2 impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi condiţiile legii Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata

Art. 28 - Secretul corespondenţei - Constituția Românie

Organismul anticoruptie al Consiliului Europei (GRECO) arata intr-un raport publicat miercuri, 5 mai, ca recomandarea facuta catre autoritatile de la Bucuresti este ca in procedura pentru numirea in si revocarea din functiile cele mai inalte din parchet Consiliului Superior al Magistraturii sa i se dea un rol mai important. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Iohannis constitutie Constitutia de la 1948 1. Constitutia de la 1948<br />Spre deosebire de dictaturile de dreapta, care combat în mod deschis si direct regimul constitutional si deci nu au constitutii, dictaturile de stânga se pretind regimuri democratice, chiar cele mai democratice posibile, si deci au si Constitutii Oficial nr.69 din 27.01.2015, prin care s-a statuat cä sintagma la momentul prelevãrii probelor biologice din cuprinsul dispozitiilor art. 336 alin.(l) C.pen. — este neconstitutionalä, flind incidente dispozitiile art. 147 alin.(l) (4) din Constitutie

ARTICOLUL 26 Viaţa intimă, familială şi privată Drepturile

ONG Pro-Art, Ungheni, Moldova. 31 likes. Organizatia obsteasca PRO-ART (Este o organizatie neguvernamentala, necomerciala, ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Republicii.. Potrivit art. 27 din Constitutia Romaniei, domiciliul si resedinta persoanei sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia cu unele exceptii expres prevazute de lege: a)pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; b)pentru inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau. [Annulled by Amendments, Art. CVI.] Article II. It is the right as well as the duty of all men in society, publicly, and at stated seasons to worship the Supreme Being, the great Creator and Preserver of the universe. And no subject shall be hurt, molested, or restrained, in his person, liberty, or estate, for worshipping God in the manner and.

In baza art. 27 din O.G. nr. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate formula, in fata instantei de judecata, o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun [Art.41 1 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17] [Art.41 1 introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408] Articolul 42. Asistenţa medicală pentru bolnavii psihic

CONSTITUTIE 27/02/1938 - Portal Legislati

PDF generated: 19 Feb 2021, 12:51 Translated by International IDEA Prepared for distribution on constituteproject.org with content generously provided by International IDEA. This document has been recompiled and reformatted using texts collected in International IDEA' I. Cu Adresa nr. 51/5.556 din 23 noiembrie 2010, secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale, in temeiul dispozitiilor art. 146 lit.c) din Constitutie, precum si al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea formulata de 56 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC referitoare. Article 27 [Petition] Everyone has the right to address petitions signed by one or more persons to the public authorities. Only constituted authorities have the right to address petitions collectively. Article 28 [Correspondence] (1) The secrecy of correspondence is inviolable. The law determines the agents responsible for the violation of the.

CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 - Portal Legislati

sau penalå, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgentå a Guvernului nr. 1/1999, cu modificärile completärile ulterioare. (3) Personalul institutiilor preväzute la alin. (1) este imputernicit sä constate contraventii sä aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgentä a Guvernului nr CCR: Or, rapoartele M.C.V., întocmite în baza Deciziei 2006/928, prin conținutul și efectele lor, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea C.J.U.E. din 18 mai 2021, nu constituie norme de drept european, pe care instanța de judecată să le aplice cu prioritate, înlăturând norma națională.Prin urmare, judecătorul național nu poate fi pus în situația de a decide. Respingându-i actiunea, instantele judecătoresti nu au încălcat dispozitiile art. 21 din Constitutie si nici dispozitiile art. 3 din Codul civil, ci au judecat pricina potrivit competentei prevăzute de Codul de procedură civilă. 4. Cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea judecătorilor de a plăti daunele morale. 19 Art. 278 a fost introdus in Codul de procedura penala prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale1, garanteaza accesul liber la justitie in materie penala, in concordanta cu art. 21 alin. 1 si 2 din Constitutie, in temeiul caruia Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a.

Observații privind modul de aplicare a art

O asemenea limitare, in opinia Curtii, nu este prevazuta insa de alin.(4) al art.114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgenta, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor masuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementari de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care. La data de 13 iulie 1866, se promulgată Constituţia României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, pînă în 1923. Constituția din 1866 este actul juridic și politic fundamental al României adoptat după Unirea Principatelor Române. Constituția din 1866 este prima constituție propriu-zisă a României și a fos prin dispozitiile art. 142 alin. (1) din Legea fundamentala si ale art.1 alin. (1) din precum si celelalte atributii prevăzute de art. 146 din Constitutie si de legea sa organică. Ca atare, deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala se 27.330 27.330 27.111 27.111 23.309 23.309 3.310 3.310 16 16 42 42 434 434 382 382 382 382-163. La întrebarea dacă evreii pot pleda sau nu înaintea judecătorilor de pace, criteriul discuţiunei nu e nici legea advocaţilor, nici art. 7 din constituţie, ci art. 18 din pr. civilă. Legea avocaţilor e promulgată la 64, procedura la 75

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr

Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege, prevede articolul 114 din Constituție. Art. 114 - Angajarea răspunderii Guvernului. (1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în. Avocatul Poporului consideră că adoptarea într-o singură ședință de Guvern a unui număr de 25 de ordonanțe de urgență este nu doar fără precedent, ci o gravă abatere de la normele art. 115 din Constituție, Guvernul substituindu-se practic Parlamentului Incalcarea dispozitiilor art. 6 din Conventie si ale art. 21 din Constitutie privind stabilirea vinovatiei dincolo de orice indoiala. Nesemnarea minutei pe prima pagina atrage nulitatea absoluta conform art. 197 alin. 2 cpp Simplu: aplicand prevederile art. 79 din Constitutie si ale art. 4 din legea nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, care prevede ca 'Proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului NUMAI cu avizul Consiliului Legislativ, in termenele. ART. 14 Capitala Capitala Romaniei este municipiul Bucuresti. TITLUL II Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale. CAP. 1 Dispozitii comune. ART. 15 Universalitatea (1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea

Decizie neconstitutionalitate Decizia nr

Art. 53 din Constitutie. am citit declaratia lui Boc si nu mi-a venit sa cred?!! Omul asta nu mai are nici macar simtul ridicolului ca de simtul masurii nu mai incape vorba. Cum poti invoca art. 53 din Constitutie pentru reducerea salariilor si pensiilor cand aceasta reducere este rezultatul direct al unei (unor) proaste guvernari si gestionari a banului public? PENSIEI DE SERVICIU din art. 22-24 = STRICT LEGAL= NU ÎNTRĂ. % de CALCUL ale PENSIEI SUPLIMENTARE..din art.78..!,deci nici în PLAFONUL DE 100 %..din art.25:care se referă la plafona rea =MARE ATENȚIE= a:PENSIEI de SERVICIU..! 2.SUNT documentat,înțeleg și știu că PENSIA SUPLIMENTARĂ PATRIOTUL 27 iunie 2020, 18:27 Cel mai mult mi-a plăcut cum a judecat cauza Curtea de Apel Iași în Recurs prin DOSARUL Nr. 1446/99/2019 într-un singur termen

PARLAMENTUL S-A FACUT PRES IN FATA LUI IOHANNIS – In locKerk die hervormt, heeft de toekomst - VerenigdeLitigii cu o valoare mai mica de 1 milion lei - MOREANUCe este formarea profesionala? - Ghid cursuri de

Art. 56. [cazurile incetarii de drept a contractului individual de munca] (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii; b) la data ramanerii irevocabile a hotararii. Art. 2. Asociatia PRO RICHIS TRANStt-VANIA este organizata §i ftinctioneaza pe baza Actului Constitutie si a prezentului Stamt Art. 3. Asociatia PRO RICHIS TRANSILVANIA este constituita pe durata neSimitata. Sediul Asociatiei este in satul Richis, str. Principala nr. 290. Cap. IL Scopul si obiectivele Asociatiei Art. 4 1 universitatea din bucureȘti. facultatea de drept . tezĂ de doctorat. angajarea rĂspunderii guvernului (rezumat) conducĂtor de doctorat. prof. univ. dr. verginia vedina