Home

Legea apelor minerale

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procede LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor. EMITENT: j) deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a agregatelor minerale fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor. (la 19-02-2010, Lit. j) a alin.. Art. 1. Se aproba Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 5 alin. (2), art. 25 alin LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003. LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003. Textul actului publicat în M.Of. nr. 197/27 mar. 2003. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului

Legislatia nationala care face referire la etichetarea apelor minerale naturale este: •HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale; •Ordinul 978/2006 privind etichetarea apei minerale naturale, utilizate in alimentatia sugarului, in conformitate cu art.25 din HG 1020/2005 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 iulie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul I Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1^1) se modifică și va avea.

Art. 5 Legea apelor nr. 107/1996 actualizata CAPITOLUL I Dispoziţii generale Dreptul de proprietate asupra surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, surselor de ape minerale şi lacurilor şi nămolurilor terapeutice se extinde şi asupra zonelor de protecţie sanitară cu regim sever. (2) Regimul de exploatare a apelor. Legea apelor actualizată prin: Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 din 5 februarie 2010, M. Of. 114/2010; Lege nr. 112/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 din 4 mai 2006, M. Of. 413/2006 (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens fiind aprobată fişa perimetrului de exploatare BARNAR VEST, judeţul Suceava, nr. 5027-17. În consecinţă, s-a negociat şi încheiat licenţa de concesiune nr. 16203/2013 de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) din perimetrul.

Așa cum s-a întâmplat și cu Legea Minelor, noua lege a apelor minerale este uitată de Guvern. Încă din luna iulie a anului 2017, Ministerul Economiei avea în plan să modifice Legea apelor minerale, redactând în acest sens un proiect de Ordonanţă de Guvern. Proiectul a fost conceput şi dezbătut împreună cu asociaţiile şi companiile din domeniu, însă a rămas la. Guvernul vrea să scoată apele minerale din legea generală a minelor și a elaborat un proiect de lege a resurselor hidrotermale care prevede, printre altele, majorarea cu peste 67% față de nivelul actual a taxei anuale pe suprafață de explorare a acestor resurse și cu 34% a taxelor de prospecțiune și de exploatare a acestora. În plus, producătorii așa-numitelor ape de izvor și. Apemin • Patronatul apelor minerale. Legislatie nationala a apelor minerale naturale. 1A. Legea Minelor nr.85/2003 modificata prin L237/2004 Descarca lege. 2A. HG 1020/2005 Norme tehnice de exploatare si Descarca lege. 3A LEGEA APELOR Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), nr Vom avea o nouă lege a apelor minerale. 31.07.2017 15:11. Ministerul Economiei vrea să lanseze în dezbatere două noi legi, privind minele şi apele minerale, până la 1 septembrie. Ministerul Economiei vrea ca până la 1 septembrie să lanseze în dezbatere publică noua lege a minelor, dar şi legea care va reglementa domeniul apelor.

(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit după cum urmează: a. Patronatele din domeniul apelor minerale cer Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege care reglementează această piaţă, susţinând că este absolut normal ca pentru toate apele să se plătească redevenţe către stat, atât pentru apele minerale, cât şi pentru apele de izvor şi apa de masă. În plus, aceste redevenţe nu se vor răsfrânge asupra consumatorilor, astfel. Fifor: Legea Minelor, cea a Apelor Minerale şi cea a Redevenţelor, vor fi supuse consultării publice până la 1 septembrie Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a anunţat duminică, la Abrud, că intenţionează ca până la 1 septembrie să supună dezbaterii publice Legea Minelor, cea a Apelor Minerale şi legea privind redevenţele Deoarece aceste materiale sunt resurse minerale din proprietatea statului român, pot fi extrase și valorificate ca substanțe minerale utile în baza unor permise de exploatare acordate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), în condițiile stabilite prin Legea Minelor nr. 85/2003, cu completările și modificările.

  1. erale imbuteliate. Intr-o.
  2. elor care prevede că 80% din redevenţa
  3. erala ale Romaniei sunt inepuizabile? - 12.04.2011. Piata autohtona a apelor
  4. erale se finalizează zilele acestea, iar cuantumul redevenţelor aferent resurselor respective va fi stabilit în legile specifice, a declarat luni

LEGE 107 25/09/1996 - Portal Legislati

  1. erale, o industrie în pragul unei revoluții legislative. Apa
  2. erale imbuteliate
  3. elor, redevențelor și a apelor
  4. erale imbuteliate
  5. erale plate sau carbogazoase conta

Hotărârea 1020/2005 Legislatie gratuit

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003, care prevede că 80% din redevenţa minieră obţinută din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit la bugetul autorităţilor locale Scrisoare Deschisă către Patronatul Apelor Minerale: Susțineți Legea Apei! Jean Valvis, președinte-director general al AQUA Carpatica, solicită Patronatului Apelor Minerale și tuturor îmbuteliatorilor de apă din România să i se alăture în demersul de schimbare a cadrului legislativ ce reglemetează industria apelor minerale. Aceste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, Art.33 , alin.2 : Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor, baltilor, prin exploatari organizate, se acorda de catr 9.1.4. a. Legea minelor din 4 iulie 1924 . Partea întâia - Dispoziţiuni generale . Art. 1. Sunt şi rămân ale statului în toată dezvoltarea lor, de la suprafaţă până la orice adâncime, zăcămintele substanţelor minerale din care se pot extrage metale, metaloide sau combinaţiuni ale acestora, precum şi zăcămintele combustibililor minerali, bituminele, apele mineralizate în.

Contextual translation of legea apelor into English. Human translations with examples: law, link, provided, water use, water world, water sector, water quality Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Nr. 440-XIII din 27.04.1995) 27.04.2012 Monitorul Oficial Nr. 043 din 03.08.1995 Prezenta lege reglementează modul de creare a zonelor de protecţie a apelor şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă,regimul. de Jareteaua publica in favoarea apelor imbute1iate san deizvor[2]. Continutul de minerale din apele potabile este reglementat de-legea 458 / 2002 ~icom-pletata de legea 311 / 2004 [3].Astfel,. concentrapa maxima admisa (CMA) in mgIL a 10-mWI¥3 parnmetriwr.fizici din apele potabile este reg1ementatii astful :: Ion Sulfat~S04 2-Clorura, cr. Ce mai prevede legea. Legea mai prevede că redevenţa minieră se constituie venit la bugetul de stat, cu excepţia celei prevăzute pentru activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. Prin derogare de la art. 307 alin

Alba Iulia, 30 iul /Agerpres/ - Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a anunţat duminică, la Abrud, că intenţionează ca până la 1 septembrie să supună dezbaterii publice Legea Minelor, cea a Apelor Minerale şi legea privind redevenţel Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1 1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1 1) Apa nu este un produs comercial. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit după cum urmează

LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 200

ape minerale naturale, ape potabile imbuteliate, sucuri si nectaruri din fructe Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile Hotărârea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale natural Legea Minelor, cea a Apelor Minerale si Legea redeventelor ar putea intra în dezbatere publicã de la 1 septembrie. Anuntul a fost fãcut de ministrul Economiei, Mihai Fifor, care îsi doreste investitii în companiile cu capital românesc. Prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii pe care îl Vrem să dăm legea apelor minerale, legea minelor, pentru a acoperi aceste domenii. Înainte de a adopta această lege în guvern, ne dorim să facem o analiză să eliminăm deficienţele din aceste domenii şi noua lege să reflecte dorinţa de a exploata cum se cuvinte bogăţiile şi să avem şi investiţii, a competat premierul Exploatarea ilegală a agregatelor minerale în albie are impact negativ asupra activității de gospodărire a apelor punând în pericol stabilitatea malurilor. De asemenea, prin crearea unor depozite din nisip, pietriș și pământ, secțiunile de scurgere se pot bloca provocând creșteri artificiale ale nivelurilor apelor Vrem să dăm legea apelor minerale, legea minelor, pentru a acoperi aceste domenii. Înainte de a adopta această lege în guvern, ne dorim să facem o analiză să eliminăm deficiențele din aceste domenii și noua lege să reflecte dorința de a exploata cum se cuvinte bogățiile și să avem și investiții, a competat premierul

În acest an, atât prin demersurile pe care ANAR le-a făcut, reușind să aducă modificări legislative la Legea Apelor 107/1996 (prin Legea nr.122/2020, la art. 33, alin. 10-14), cât și prin cadrul legal subsecvent în curs de elaborare, inspectorii Administrației Naționale Apele Române și cei ai Administrațiilor Bazinale de. Ministerul Economiei vrea să lanseze în dezbatere noile legi privind minele şi apele minerale până la 1 septembrie. Ministerul Economiei vrea ca până la 1 septembrie să lanseze în dezbatere publică noua lege a minelor, dar şi legea care va reglementa domeniul apelor minerale, a declarat, duminică, la Abrud, Mihai Fifor Ministrul Economiei a anunțat că intenționează ca până la 1 septembrie să supună dezbaterii publice Legea Minelor, cea a Apelor Minerale și legea privind redevențele. Acesta a declarat:Prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții pe care îl vom lansa începând cu anul viitor încercăm să investim în companii cu capital. - proiectul propus intră sub incidenţa art. 48, alin. (1), lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; - proiectul are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă şi este obţinut avizul de gospodărire a apelor nr.75 din 17.05.2021 emis de A.N.A.R. - ABA Mureş

The post Legea Minelor, cea a Apelor Minerale și cea a Redevențelor vor fi supuse consultării publice până la 1 septembrie appeared first on Infolegal.ro. Etichete: legea apelor minerale, legea minelor, legea redeventelor, Mihai Fifor, ministrul Economiei, Stiri juridic Nu susţin proiectul Legii minelor. Aurul Roşiei Montane, din nou în actualitate. Circa 100 de oameni au protestat duminică la Câmpeni. Legea Minelor, prioritară în Parlament. VIDEO. Legea minelor a căzut în sunet de colinde ecologiste: Dinamită și fitil, șpăgile-s calde

Societatea Naţională a Apelor Minerale SA (SNAM) anunţă că a obţinut, în urma negocierii cu Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM), dreptul de a administra, în numele statului român, perimetrul hidromineral Faţa Bâtcii situat în localitatea Borsec din judeţul Harghit Campania pentru schimbarea cadrului legislativ care reglemeteaza piata apelor minerale, demarata in urma cu trei saptamani de AQUA Carpatica, se bucura de zeci de mii de sustinatori. Astfel, campania Voteaza Legea Apei, lansata de AQUA Carpatica, a adunat pana in prezent peste 40.000 de semnaturi pe site-ul Legea Apei, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 215 ani de tradiţie şi prestigiu Postat la 16 iulie 2021, 12:07 de PS News Punctul temporal care marchează începutul îmbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este anul 1806 Deputaţii au modificat prevederile privind redevenţa minieră pentru exploatarea resurselor şi apelor minerale naturale. De către. Money.ro - 3 noiembrie 2020 17:13. 0. 10. Facebook. Twitter. Pinterest. WhatsApp. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 din Legea minelor 85/2003, în sensul ca un procent de 80% din.

LEGE 122 10/07/2020 - Portal Legislati

Hotararea Guvernului nr.786/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Apelor Minerale SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 356 din 15.12.1997. Legea Minelor nr.85/2003 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.197 din 27.03. 2003, cu modificările şi completările ulterioare COVID-19: ȘASE NOI CAZURI de INFECTARE, la CONSTANȚA INCENDIU într-un APARTAMENT din MAMAIA NORD ACCIDENT RUTIER în apropiere de STAȚIA de TAXARE FETEȘTI: TREI AUTOTURISME implicate Panică în apropierea unui stadion din Washington: Trei persoane au fost împușcate După combustibili, energie electrică și gaze, BUBUIE și prețul la telefonie mobilă Varianta Delta lovește Israelul

Art. 5 Legea apelor nr. 107/1996 Dispoziţii generale ..

Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a declarat duminică, la Abrud, în judeţul Alba, că legea minelor, apelor minerale şi a redevenţelor sunt în lucru, urmând ca până la 1 septembrie să fie puse în consultare publică, transmite corespondentul MEDIAFAX Societatea Naţională a Apelor Minerale SA este societate comercială cu capital de stat, aflată în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), deţinătoare a 33 de licenţe de exploatare şi nouă licenţe de exploare pentru care au fost demarcate demersurile în vederea obţinerii dreptului de concesionare. Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Abrud, că se lucrează la legea minelor și la cea care va reglementa domeniul apelor minerale. El spune că există intenția ca aceste legi să fie introduse în consultare și dezbatere publică până la data de 1 septembrie Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Abrud, ca ministerul lucreaza la legea a minelor si la cea care va reglementa domeniul apelor minerale astfel incat doreste sa le introduca in consultare si dezbatere publica pana la 1 septembrie, relateaza News.ro

Doamna apelor la reducere, cel mai mic preț din Romania! Oferte si Reduceri la toate produsele. Intra acum pe site sa vezi toate Promoțiile si Ofertele zilei. Livrare rapida din stoc, plătești la livrare sau cu cardul online. Philippa Gregory este cea mai importanta autoare de romane istorice din Marea Britanie, cunoscuta in lume datorita bestsellerurilor Surorile Boleyn si Mostenirea. Articolul 3 (1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de către Administrația Națională Apele Române sau de către unitățile aflate în subordine, astfel cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare autorități competente de. Legea prezentă se aplică şi apelor minerale naturale şi de izvor, extrase de pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene şi care sunt importate în România, după ce acestea au fost recunoscute ca ape minerale naturale şi de izvor, de către autoritatea competentă din România sau dintr-un stat membru al. a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente în conformitate cu legislația; b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege și al reglementărilor privind apele minerale medicinale, aprobate de Guvern Legea 243/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 Legea 243/2018 din 2018.11.02 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 2 noiembrie 2018 lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantităţi

Art. 54 Legea apelor nr. 107/1996 Gospodărirea apelor ..

Legea este extrem de permisivă în cazul bebeluşilor şi copiilor Conform HG/1020/2005 şi a normelor tehnice de comercializare a apelor minerale naturale din România, limita maximă admisă pentru nitraţi este de 50 mg/l, pe când în cazul bebeluşilor şi copiilor, pediatrii din întreaga lume recomandă maximum de 10 mg/l, conform AFSSA. a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, cu modificările şi completările ulterioare exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale Publicat : 22.02.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 59-65 art. 119 Data intrării în vigoare În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se. 5.  HOTĂRÂRE nr. 781 din 21 iulie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 202 În acest an, atât prin demersurile pe care ANAR le-a făcut, reușind să aducă modificări legislative la Legea Apelor 107/1996 (prin Legea nr.122/2020, la art. 33, alin. 10-14), cât și prin cadrul legal subsecvent în curs de elaborare, inspectorii Administrației Naționale Apele Române și cei ai Administrațiilor Bazinale de.

Hotărâre de Guvern pentru regele apei minerale Mone

Legea apelor din România definește apele uzate ca fiind ape provenind din activități casnice, sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care-i alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate Portalul Ziaristi Online sustine Legea Apei si va indeamna sa semnati si Dvs la adresa www.legea-apei.ro. AQUA Carpatica plata este apa oligominerala (saraca in saruri) necarbogazoasa (plata) cu cel mai scazut continut de nitrati din Romania (0,8 mg/l NO3) LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizata*) legea apelor EMITENT: PARLAMENTU

Legea Apei şi Aqua Carpatica

Ce schimbări aduce Legea Apelor Minerale? Jurnalul de

Ministerul Economiei a pus în dezbatere legea apelor minerale. Ministerul Economiei a lansat, ieri, în dezbatere, proiectul de lege a resurselor hidrominerale, care reglementează domeniul apelor minerale. La finalul lunii iulie, Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a declarat că legea minelor, a apelor minerale şi a redevenţelor sunt în. Legea apelor nr. 107/1996. Anexa 1.2 - ZONE PROTEJATE 1. Registrul zonelor protejate prevăzut la art. 5.1 trebuie să includă următoarele tipuri de zone protejate: (i) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil, stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.6, art. 5 alin LEGEA Nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizata*) Legea apelorModificata si completata prin OUG nr.3 din data de 5 februarie 2010. CAP. I Dispoziii generale ART. 1 (1) Apele reprezint o sursa naturala regenerabila, vulnerabila i limitat, element indispensabil pentru viata i pentru societate, materie prima pentru activiti productive, sursa de energie i cale de transport, factor determinant n.

Lege specială pentru apa minerală

Legea Apei. Autor articol De Bogdan Cojocaru. Dată articol 12/04/2012. 15 comentarii la Legea Apei. Facebook. Nu ştiu voi cum faceţi dar eu citesc în magazin etichetele produselor pe care le cumpăr pentru prima oară. Îmi ia mai mult timp să fac cumpărăturile, dar îmi place să ştiu absolut tot ce se poate despre produsul ales. Campanie pentru legea apei 'Acestea sunt argumente puternice pentru care nivelul nitratilor ar trebui sa fie trecut obligatoriu pe eticheta apelor minerale si naturale. Daca autoritatile nu vor sa se implice, societatea civila le poate aduce in atentie acest subiect, spune Valvis

Apemin • Patronatul apelor mineral

In anul 2002 a fost adoptata Legea nr. 458 privind calitatea apei potabile, aceasta cons tituind in forma actuala legea-cadru a calitatii apei potabile. Dispozitiile Legii nr. 458/2002 nu se aplica apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de catre auto ritatile competente si apelor cu efecte terapeutice, acestora din urma aplicandu-li-se. Ministerul Economiei va supune dezbaterii publice legea Minelor, pe cea a Apelor Minerale şi legea privind redevenţele, a anunțat ministrul Mihai Fifor (foto), duminică, citat de Agerpres.În săptămânile imediat următoare, noi avem intenţia ca undeva până la 1 septembrie, să venim cu legea minelor, o lege care va reglementa foarte multe chestiuni în domeniul mineritului, şi.

Vom avea o nouă lege a apelor minerale - Digi2

Societatea Naţională a Apelor Minerale SA (SNAM) anunţă că a obţinut, în urma negocierii cu Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM), dreptul de a administra, în numele statului român, perimetrul hidromineral Faţa Bâtcii situat în localitatea Borsec din judeţul Harghita la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale); g) Dispunerea de cadre calificate în domeniu (pct. 30. Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 18.05.2002 cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare). SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢE De asemenea, raportul final a fost depus şi de 2 cele 8 perimetre de exploatare a apelor minerale naturale şi baleneo-terapeutice, aflate în aria de competenţă. În raza de competenţă a CITRM Cîmpulung Moldovenesc se află 14 agenţi economici care înregistrează restanţe la plata redevenţelor miniere în sumă de 328.309 de lei Legea Apelor trebuie respectată de fiecare şi orice abatere, în funcţie de gravitatea ei, este sancţionată financiar. Amenzile sunt mari, iar cei care nu doresc să se conformeze legii, vor scoate din buzunar minimum 6500 de lei, mergând până la 25000 lei, şi asta doar pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice amenzile sunt. Prezervarea surselor, exploatarea şi utilizarea apelor minerale se supun unor legi speciale, in cazul Romaniei - legea 343/2002. În ceea ce priveşte apa potabilã, calitatea acesteia este reglementatã de legea 458/2002. Cele mai rãspândite şi, în consecinţa, folosite mai frecvent

Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a anunțat în cadrulLobby pentru apă pură: Jean Valvis vrea să schimbe legeaMoțiunea simplă împotriva ministrului Economiei se dezbate

II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Regia Autonomă Apele Române cu sintagmele autoritatea publică centrală din domeniul apelor și Administrația Națională Apele. Prin legea resurselor hidrominerale se vor reglementa activitatile de prospectiune, exploatare, protecţie si valorificare a resurselor hidrominerale care sunt: apele minerale naturale, apele de izvor, apele de masă din surse subterane, apele minerale terapeutice, apele geotermale, apele minerale medicinale si gazele necombustibile, ca ape. Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local se acorda, in limita cantitatii maxime de 5.000 m3 pe an, din. Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările șii completările ulterioare 11. Gergely - Tratarea apelor reziduale şi recuperarea electrozilor în galvanotehnică, Editura Tehnică Bucureşti 199